Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLIII/250/09 z dnia 2009-12-28 - w sprawie przystępienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim.

w sprawie przystępienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim.


 

UCHWAŁA  NR  XLIII/250/2009
RADY  GMINY  WALIM
z dnia 28 grudnia 2009 rok
 
 
w sprawie przystępienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim.
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin­nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 3 ust. 1 i art. 9 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:
 
§1.
 
W oparciu o wyniki analizy oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r., przystąpić do opracowania jego zmiany.
Zmianę studium objęty będzie teren zawarty w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim.
 
Załącznik nr 1 przedstawia granice obrębu wsi objętego zmianę studium.
 
§2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim
 
§3.
 
Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy.
 
§4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze­strzennego gminy przystępuje się na wniosek Wójta Gminy Walim, do którego zgłaszano wnioski dot. zagospodarowania przestrzennego gminy.
Ocena wniosków wskazuje na potrzebę dokonania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim.
Zmiana studium podyktowana jest potrzebę zabezpieczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz rekreacyjną w powiązaniu z ochronę środowiska przyrodniczego i krajo­brazu, a także dostępnościę komunikacyjną oraz wyposażeniem w infrastrukturę techniczną.
 
 
Sporządził:
Fabian Jaskólski – Urbanista uprawniony
 
 
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2010-01-06 13:35:55
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-12-28 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:45
Ilość wyświetleń:1446

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij