Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLIII/249/09 z dnia 2009-12-28 - w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.


 

UCHWAŁA Nr XLIII/249/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 28 grudnia 2009r.
 
w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591) oraz art. 10 ust. 3, w związku
z art. 10 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (D. U. z  2005 r. Nr 179 poz. 1485) oraz art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:
 
§1.
 
Uchwala  się Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii na rok 2010, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2.
 
Uchwala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
§3.
 
Realizatorem programu jest Urząd Gminy Walim.
 
§4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
 
§5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z ustawę o narkomanii oraz ustawę wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy corocznie uchwalać program przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w tym także plan wydatków związanych z tym programem. Program speśnia również wymogi Krajowego Programu Narkomanii. W związku z powyższym podjącie uchwały jest zasadne.
 
 
 
 
Sporządził:
  1. Młynarczyk
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/249/2009
Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 grudnia 2009 r.
 
PLAN
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA TERENIE GMINY WALIM   na rok 2010
 
 
PLAN                        
 
8.000,00
                                              
 
 
Lp.
Zadanie
Plan
 
 
 
1.
 
Szkolenia
1.000,00
 
 
 
 
2.
 
Prowadzenie pogadanek, prelekcji, zająć związanych z profilaktykę i przeciwdziałaniem w zakresie narkomanii w Świetlicach środowiskowych oraz w czasie wakacji i ferii zimowych
1.200,00
 
·        
Umowy zlecenia
1.000,00
 
·        
Zakup materiałów edukacyjnych
200,00
4.
 
Działalność Punktu Konsultacyjnego w Walimiu w ramach przeciwdziałania narkomanii i pomocy dla rodzin z problemem narkomanii
4.300,00
 
·        
Materiały edukacyjne
100,00
 
·        
Umowy zlecenia
4.200,00
 
 
 
 
5.
 
Zakup programów profilaktycznych
1.500,00
 
·        
Teatrzyki profilaktyczne
1.500,00
 
 
Sporządziła :                                                                                                                      
Anna Młynarczyk – koordynator ds. PiRPA                                                               
przy współudziale członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania                                                                                     
Problemów Alkoholowych w składzie:
1.        Anna Madej - Przewodniczący Komisji
2.        Huberta Tytko
3.        Halina Mieloch
4.        Andrzej Jurczyćski
 
 
 
 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/249/2009
                                                                                                                                                                                            Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 grudnia 2009 r.
Program przeciwdziałania narkomanii 
na terenie gminy Walim na rok 2010
 

L.p.
zadanie
cel
Osoba odpowiedzialna za realizację
1.
Tworzenia mapy problemów narkotycznych na terenie gminy
-          szybkie dotarcie do osób uzależnionych
-          motywowanie do podjącia leczenia
 
 
-          członkowie GK ds. RPA
-          Koordynator WG ds. RPA
-          Szkoła
-          CKiT
2.
Prowadzenie zająć profilaktycznych w Świetlicach środowiskowych, oraz szkołach na terenie gminy
-          Pogadanki, prelekcje, zającia profilaktyczne
-          Zakup programów profilaktycznych
 
 
-          koordynator WG ds. RPA
-          pedagog szkolny
-          dyrektorzy szkół
 
3.
Współpraca z Rewirem Policji
w Walimiu
-          kontrolowania obiektów i miejsc, w których może występwać zagrożenie narkomanię
-          stanowisko Policji, dotyczące osób używających narkotyki
 
-          członkowie GK ds. RPA
-          koordynator WG ds. RPA
-          Komenda Powiatowa
4.
Prowadzenie działań profilaktycznych w Świetlicach środowiskowych w czasie wakacji i ferii zimowych
-          w ramach dalszego cięgu przeciwdziałania problemom uzależnień
-          koordynator WG ds. RPA
-          pracownicy KO
-          proboszcz parafii
 
5.
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin
-          podstawowa pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych
i edukacja dla osób związanych z problemem narkotykowym
-          pomoc w kierowaniu osób potrzebujących do placówek leczenia odwykowego,
 
-          koordynator WG ds. RPA
-          członkowie Komisji ds. RPA
-          terapeuci

Sporządziła :                                                                                                                                                                                                                                     
Anna Młynarczyk – koordynator ds. PiRPA                                                                                                                                                                  
przy współudziale członków Gminnej Komisji Rozwiązywania                                                                                                                      
Problemów Alkoholowych w składzie:
5.        Anna Madej - Przewodniczący Komisji
6.        Huberta Tytko
7.        Halina Mieloch
8.        Andrzej Jurczyćski
 
 
 
 
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2010-01-06 13:34:21
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-12-28 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:45
Ilość wyświetleń:1329

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij