Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLI/244/09 z dnia 2009-11-16 - w sprawie podatku od środków transportowych na 2010r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2010r.


 

UCHWAŁA Nr XLI/244/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 16 listopada 2009 roku

 
w sprawie podatku od środków transportowych na 2010r.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2010 r. ( M. P. z 2009r. nr 52 poz. 742) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:
 

 
§1.
 
Ustala się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 729,28zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.216,64zł
c) powyżej 9 ton do 12 ton włącznie 1.459,96zł
2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wysokości
określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
3. Od cięgników siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.703,27zł
4. Od cięgnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa
w art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się
podatek w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały
5. Od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masą całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnościę rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.459,96zł
6. Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art.8 pkt. 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, pobiera się podatek
w wysokości określonej w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.703,27zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.153,41zł

 
§2.

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXVII/156/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 r.
 
§3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.


 
 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 
Uzasadnienie

Zgodnie z delegację art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. Nr 121 z 2006 roku rada gminy corocznie określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych.
Dnia 3 sierpnia 2009 roku w MP nr 52 poz. 742 ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku w tym również stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 roku.
Na podstawie tego aktu została przygotowana uchwała w sprawie podatku od środków
transportowych na 2010 rok. Rada gminy może różnicować stawki podatku od pojazdów w zależności od liczy osi, dopuszczalnej masie całkowitej oraz rodzaju zawieszenia. Zróżnicowane stawki są zawarte w załącznikach od 1-3 niniejszej uchwały.

 

 

 
Sporządził LM
 
 
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Walimiu
Nr XLI/244/2009 z dnia 16 listopada 2009r

 

 

 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w § 1 ust. 2 UCHWAŁY
 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)
stawka podatku ( w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
OŚ jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
13
985
1035
13
14
1035
1090
14
15
1090
1190
15

 
1190
1450
Trzy osie
12
17
1140
1450
17
19
1190
1500
19
21
1240
1550
21
23
1350
1660
23
25
1450
1760
25

 
1500
1810
Cztery osie i wiącej
12
25
1710
1860
25
27
1760
1970
27
29
1810
2070
29
31
1860
2786,03
31

 
2786,03
2786,03

 


 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
 

 

 
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Walimiu
Nr XLI/244/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku

 

 
 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w § 1 ust. 4 UCHWAŁY

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: cięgnik siodłowy + naczepa, cięgnik balastowy + przyczepa (w tonach)
stawka podatku ( w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Os jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
18
1035
1190
18
25
1240
1500
25
31
1500
1860
31

 
1760
2153,41
Trzy osie
12
40
1760
2786,03
40

 
2786,03
2786,03

 


 
 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Walimiu
Nr XLI/244/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku

 

 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w § 1 ust. 6 UCHWAŁY
 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
( w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
oĹ? jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Jedna oĹ?
12
18
725
830
18
25
830
930
25

 
930
1035
Dwie osie
12
28
830
930
28
33
930
1035
33
38
1035
1550
38

 
1550
2153,41
Trzy osie
12
38
1035
1550
38

 
1550
2153,41

 


 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XLI/244/2009
- organ wydający Rada Gminy Walim
- data aktu: 2009-11-16
- tytuł aktu: w sprawie podatku od środków transportowych na 2010r.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urządowego Dziennik Urządowy Województwa DolnoŚląskiego
- Numer dziennika urządowego: 211
- Pozycja: 3952
- Data ogłoszenia: 9 grudnia 2009
- jednolity identyfikator aktu ?p=document&action=save&id=1178&bar_id=887

Załączniki

3952 (7.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-12-01 09:28:32
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-11-16 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:44
Ilość wyświetleń:1328

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij