Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XL/242/09 z dnia 2009-10-26 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/213/2009 w sprawie poręczenia dla samorządowej instytucji kultury.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/213/2009 w sprawie poręczenia dla samorządowej instytucji kultury.


 
 

UCHWAŁA NR XL/242/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 26 października 2009r.


 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/213/2009 w sprawie poręczenia dla samorządowej instytucji kultury.

 
Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.) w zw. z przepisem §2 uchwały nr XXXVI/213/2009 Rady Gminy Walim z dnia 22 czerwca 2009r., Rada Gminy Walim uchwala co następuje:

 
§ 1

 
W uchwale nr XXXVI/213/2009 Rady Gminy Walim z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie poręczenia dla samorządowej instytucji kultury, wprowadza się następujące zmiany:
  1. §1 otrzymuje następujące brzmienie:
Rada Gminy Walim upoważnia Wójta Gminy Walim do udzielenia Samorządowej Instytucji Kultury pn. „Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu”, poręczenia wekslowego
w kwocie 54.400,00 złotych, które stanowią będzie zabezpieczenie projektu pn. „Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego”, realizowanego z udziałem Powiatowego Urządu Pracy w Wałbrzychu.”.

 
  1. §2 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Poręczenie, o którym mowa w §1, obowiązuje do dnia 31.10.2012r.

 
2. Ĺąródłem finansowania zobowiązania Gminy Walim wynikającego z poręczenia, o którym mowa w§1 w przypadku niewywiązywania się przez stronę sygnującą umową tj. Samorządową Instytucję Kultury pn. „Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu”, będą dochody własne Gminy.”.
§ 2

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
 

 
Uzasadnienie

 
Samorządowa Instytucja Kultury pn.: „Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu” występując w miesięcu lipcu do Powiatowego Urządu Pracy w Wałbrzychu w zakresie woli realizacji projektu pn.: „Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, wskazując trzy stanowiska pracy objęte wnioskiem tj. pracownikiem informacji turystycznej, robotnikiem gospodarczym, oraz pomocą kuchenną, miała za cel czynieniu zadość statutowym działaniom jednostki, do których została powołana oraz spełnieniu potrzeb ruchu turystycznego w postaci zapewnienia zaplecza gastronomicznego (Zamek Grodno). Wskutek przedłużenia czasu okresu rozpatrywania wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu było zmuszone do podjącia niezwłocznych działań zapewnienia zaplecza gastronomicznego we własnym zakresie, przez co realizacja projektu w aspekcie stanowiska pomocy kuchennej stała się bezcelowa. Powyższe spowodowało konieczność zmiany kwoty zabezpieczenia (z kwoty wyższej tj. kwoty 79.050,00 złotych na kwotę niższą tj. 54.400,00 złotych), oraz wprowadzenia zapisu dot. terminu zabezpieczenia, który wskutek przesunięć czasowych rozpatrywania wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, wymaga doprecyzowania.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-11-02 09:03:45
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-10-26 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:44
Ilość wyświetleń:1422

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij