Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

UNIEWAŻNIONO Przetarg na remont dachów przy ul. Bocznej 10 w Walimiu, przy ul. Głównej 13 w Jugowicach, przy ul. Sienkiewicza 61 w Dziećmorowicach

Administracja Budynków Komunalnych
* ul. Długa 8,   58-32o Walim , (+Ă? oo48/74/8457-324, " e-mail: abeka@kki.net.pl
                ďż˝ Bank PKO BPS.A. o/Wałbrzych, k-to nr   75102050950000550200113407
NiP 886-25-o5-831                                                  REGON 89o6534o2
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa /usługa / robota budowlana
 
nazwa zamówienia: Remont dachów przy ul. Bocznej 10 w Walimiu,
przy ul. Głównej 13 w Jugowicach, przy ul. Sienkiewicza 61 w Dziećmorowicach,
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
 
Zarządca - Administracja Budynków Komunalnych
ul. Długa 8
58-320 Walim
 
2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: walim.bip.net.pl
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
-         wymianę pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na blachodachówkę,  
-         przemurowanie kominów,
-         wymianę rynien, rur spustowych i opierzeń.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częśiowych.
Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
6) Termin wykonania zamówienia:
do dnia 31.08.2007 r.
 
7) Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
-         oprócz warunków ustawowych Wykonawca musi wykazać się załwiadczeniami lub referencjami inwestorów o należytym wykonaniu, co najmniej dwóch podobnych zamówień na łączną kwotę 100 000, 00 zł.
 
8) Informacja na temat wadium:
- należy wnieĹ?Ä? wadium w kwocie 2.000,00zł


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Ocena ofert będzie się odbywała według następujących zasad:
 
A/ CENA OFERTY                                           -           95%
najniższa cena : cena badanej oferty x 95 / punkty /
 
B/ DŁUGOĹ?Ä? OKRESU GWARANCJI          -           5%
okres gwarancji badanej oferty : najdłuższy okres gwarancji x 5 / punkty /
 
10) miejsce i termin składania ofert:
- w siedzibie zamawiającego - Administracja Budynków Komunalnych
ul. Długa 8
58-320 Walim
Pokój ďż˝ znak Administratorzy /parter/
do dnia 04.06.2007 r. do godz. 8:30
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert:
- w siedzibie zamawiającego - Administracja Budynków Komunalnych
ul. Długa 8
58-320 Walim
Pokój ďż˝ znak Dyrektor /I piętro/
dnia 04.06.2007 r. o godz. 9:00
 
12) termin związania ofertą:
1. Składający ofertą pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
- nie dotyczy
 
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
- nie dotyczy
 
15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
- nie dotyczy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Zal._nr_1_Formularz_ofertowy (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_2_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_3_Potencjal_kadrowy (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_4_Wykaz_wykonanych_robot (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_5_Obmiar_dachow (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_6_Wzor_umowy (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uniewaznienie_przetargu_nr3 (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2007-05-25 16:33:31
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-07-03 11:43:33
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:23:25
Ilość wyświetleń:1150

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij