Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XL/232/09 z dnia 2009-10-26 - w sprawie zmiany uchwały nr XLI/228/2006 Rady Gminy w Walimiu w sprawie wydzierżawienia Samorządowej Instytucji Kultury pn.: Gminny Ośrodek Kultury w Walimiu przy ul. Kościuszki 2 nieruchomości

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/228/2006 Rady Gminy w Walimiu w sprawie wydzierżawienia Samorządowej Instytucji Kultury pn.: Gminny Ośrodek Kultury w Walimiu przy ul. Kościuszki 2 nieruchomości


 

UCHWAŁA NR XL/232/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 26 października 2009r.

 
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/228/2006 Rady Gminy w Walimiu w sprawie wydzierżawienia Samorządowej Instytucji Kultury pn.: Gminny Ośrodek Kultury w Walimiu przy ul. Kościuszki 2 nieruchomości zabudowanej położonej w Jugowicach, określonej numerem działki 85/2 o powierzchni 2.188 m2.

 
Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 w zw. z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Gminy Walim uchwala co następuje:
§1.

 
W uchwale nr XLI/228/2006 Rady Gminy Walim z dnia 25 stycznia 2006 roku
w sprawie wydzierżawienia Samorządowej Instytucji Kultury pn.: „Gminny Ośrodek Kultury w Walimiu przy ul. Kościuszki 2 nieruchomości zabudowanej położonej
w Jugowicach, określonej numerem działki 85/2 o powierzchni 2.188 m2, wprowadza się następujące zmiany:
  1. §1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§1. Wyraża się zgodą na dzierżawę do dnia 31 grudnia 2018 roku na rzecz Samorządowej Instytucji Kultury pn.: „Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu” nieruchomości położonej
w Jugowicach, oznaczonej numerem działki 85/2 o powierzchni 2188 m2, stanowiącej własność Skarbu Państwa znajdującego się w użytkowaniu wieczystym Gminy Walim, zabudowanej budynkami o powierzchni użytkowej 308 m2 oraz budynkiem magazynu przesyłowego o powierzchni użytkowej 177,21 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Samorządowej Instytucji Kultury pn.: „Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu”.”
§2.

 
Pozostałe przepisy nie ulegają zmianie.

 
§3.

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§4.

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 
Uzasadnienie

 
Samorządowa Instytucja Kultury pn.: „Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, przystępuje do realizacji projektu pn.: „Budowa Centrów Spotkał Polsko- Czeskich po obu stronach granicy”, którego zasadniczym celem jest remont i zmiana sposobu użytkowania nieruchomości stanowiącej siedzibą byłego dworca PKP położonego w Jugowicach, a także osiągnięcie wymiernych efektów polegających na uczynieniu zadość statutowym działaniom Instytucji, rozwoju oraz zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej. Jednym z obligatoryjnych wytycznych podnoszonego projektu umożliwiających przystępienie do realizacji jest posiadanie przez podmiot aplikujący, tytułu prawnego do nieruchomości będącej przedmiotem projektu do dnia 31 grudnia 2018. Bioręc pod uwagę fakt, iż Samorządowa Instytucja Kultury pn.: „Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu na podstawie umowy dzierżawy z dnia 09 marca 2006 roku posiada tytuł prawny do nadmienianej nieruchomości wyłącznie do dnia 09 marca 2016 roku, podjącie przedmiotowej uchwały staje się w pełni uzasadnione.

 

 
Sporządził:
Piotr Kołodziej

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-11-02 08:15:42
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-10-26 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:43
Ilość wyświetleń:1186

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij