Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXXIX/227/09 z dnia 2009-09-28 - w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciw

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciw


 


 
UCHWAŁA Nr XXXIX/227/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 28 września 2009r.

 

 
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591), art. 4` ust. 1 i 2 , art. 182 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493)Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:

 
§ 1

 
Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/163/2008 Rady Gminy w Walimiu z dnia 15 grudnia 2008 r. w sposób następujący:
- załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/163/2008 Rady Gminy w Walimiu z dnia 15 grudnia 2008 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

 

 
§ 2

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 
§ 3

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 

 
Przewodniczący Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
W związku ze zmianę planów remontu w świetlicy środowiskowej w Glinnie, zamiast oczyszczalni ścieków, zostanie wykonane szambo.


 

 
Sporządziła:
Anna Młynarczyk

 

 

 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/227/2009
RADY GMINY WALIM z dnia 28 września 2009 r.

 

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY WALIM W ROKU 2009
 

 
Planowane dochody z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych 100.000,00
z tego na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 93.000,00

 
wydatki:

 

 
Lp. Zadanie Plan
  1. Szkolenia 2.000,00
Dla koordynatora i członków komisji 2.000,00
  1. Wynagrodzenie dla biegłych sądowych za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 2.000,00
  1. Działalność Punktu Konsultacyjnego w Walimiu 11.200,00
Umowy zlecenia 8.200,00
Rachunki telefoniczne 800
Materiały biurowe 200
Czynsz i media 2.000,00
  1. Współpraca ze szkołami gminnymi szkołami w zakresie profilaktyki 1.800,00
Teatrzyki profilaktyczne 1.800,00
  1. Prowadzenie Ĺświetlic środowiskowych w Walimiu, Glinnie, Olszyńcu, Niedźwiedzicy, Jugowicach i Dziećmorowicach 35.900,00
Umowy zlecenia 23.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne 3.600,00
Paczki z okazji mikołajek 1.500,00
Spotkania opłatkowe 1.500,00
Materiały pomocnicze do prowadzenia Ĺświetlic (materiały piśmiennicze, rysunkowe, gry, czasopisma, zabawki, nagrody, itp.) 2.000,00
Energia w Glinnie 800
Drzewo na opał 500
Program profilaktyczny środowiskowy 3.000,00
  1. Zorganizowanie ferii zimowych i wakacji letnich z programem profilaktycznym w placówkach kulturalno oświatowych wraz z dożywianiem dzieci. 23.600,00
Umowy zlecenia 4.000,00
Składki ZUS i fundusz pracy 700
Wyżywienie 6.900,00
Zakup materiałów piśmienniczych, rysunkowych, gier, itp. 2.000,00
Zorganizowanie wyjazdu na wycieczkę letnią nad morze 10.000,00
  1. Remont szamba, budowa studni oraz toalety przy świetlicy środowiskowej w Glinnie 13.500,00
  1. Sprawy organizacyjne Komisji oraz diety członków Komisji 3.000,00

 

 
Przewodnicząca Gminnej Komisji
Anna Madej
Sporządziła
Anna Młynarczyk
przy współpracy z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- Halina Mieloch - członek
- Huberta Tytko – członek
- Andrzej Jurczyćski – członek

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-10-07 08:24:16
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-09-28 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:43
Ilość wyświetleń:1490

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij