Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXXVII/220/09 z dnia 2009-07-23 - w sprawie przystępienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim.

w sprawie przystępienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim.


 


 
UCHWAŁA NR XXXVII/220/2009
RADY GMINY WALIM
z dnia 23 lipca 2009 roku.

 

 
w sprawie przystępienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim.

 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 3 ust. 1 i art. 9 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Walim uchwala,
co następuje:

 
§1

 
W oparciu o wyniki analizy oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r., przystąpić do opracowania jego zmiany.

 
  1. Zmianę studium objęty będzie teren zawarty w obrębie wsi Walim, gm. Walim.
  2. Załącznik nr 1 przedstawia granice obrębu wsi objętego zmianę studium.

 
§2

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§3

 
Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy.

 
§4

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
Do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przystępuje się na wniosek Wójta Gminy Walim, do którego zgłaszano wnioski dot. zagospodarowania przestrzennego gminy.
Ocena wniosków wskazuje na potrzebę dokonania zmiany w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim w obrębie wsi Walim, gm.
Walim.
Zmiana studium podyktowana jest potrzebę zabezpieczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz rekreacyjnąw powiązaniu z ochronę środowiska przyrodniczego i krajobrazu, a także dostępnościę komunikacyjną oraz wyposażeniem w infrastrukturę techniczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Załącznik graficzny nr 1 (1.7MB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2009-07-28 08:34:02
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2009-07-23 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:41
Ilość wyświetleń:1465

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij