Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

UNIEWAŻNIONO OGŁOSZENIE Remont dachów przy ul. 3 Maja 11 w Walimiu, przy ul. Wyszyńskiego 17 w Walimiu, przy ul. Sowiej 1 w Walimiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa /usługa / robota budowlana
 
nazwa zamówienia: Remont dachów przy ul. 3 Maja 11 w Walimiu, przy ul. Wyszyńskiego 17 w Walimiu, przy ul. Sowiej 1 w Walimiu
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
 
Wspólnoty Mieszkaniowe:
"przy ul. 3 Maja 11 w Walimiu"
"przy ul. Wyszyńskiego 17 w Walimiu"
"przy ul. Sowiej 1 w Walimiu"
 
Zarządca - Administracja Budynków Komunalnych
ul. Długa 8
58-320 Walim
 
2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: walim.bip.net.pl
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
-         wymianę pokrycia dachu z pokryć papowych na papy termozgrzewalne,  
-         przemurowanie kominów,
-         wymiana rynien, rur spustowych i opierzeń.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częśiowych.
Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
6) Termin wykonania zamówienia:
- do 31.08.2007r.
 
7) Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
- oprócz warunków ustawowych Wykonawca musi wykazać się załwiadczeniami lub referencjami inwestorów o należytym wykonaniu, co najmniej dwóch podobnych zamówień na łączną kwotę 100 000, 00 zł.
 
8) Informacja na temat wadium:
- należy wnieĹ?Ä? wadium w kwocie 2.000,00zł
 
 
 
 
 
 
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Ocena ofert będzie się odbywała według następujących zasad:
 
A/ CENA OFERTY                    -           95%
najniższa cena : cena badanej oferty x 95 / punkty /
 
B/ DŁUGOĹ?Ä? OKRESU GWARANCJI                     -           5%
okres gwarancji badanej oferty : najdłuższy okres gwarancji x 5 / punkty /
10) miejsce i termin składania ofert:
- w siedzibie zamawiającego - Administracja Budynków Komunalnych
ul. Długa 8
58-320 Walim
Pokój-znak Administratorzy /parter/
do dnia 31.05.2007 r. do godz. 8:30
11) miejsce i termin otwarcia ofert:
- w siedzibie zamawiającego - Administracja Budynków Komunalnych
ul. Długa 8
58-320 Walim
Pokój-znak Dyrektor /I piętro/
dnia 31.05.2007 r. o godz. 9:00
 
12) termin związania ofertą:
1. Składający ofertą pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
- nie dotyczy
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
- nie dotyczy
13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
- nie dotyczy
____________________________________
Administracja Budynków Komunalnych w Walimiu
 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (107.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_1_Formularz_ofertowy (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_2_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_3_Potencjal_kadrowy (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_4_Wykaz_wykonanych_robot. (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_5_Obmiar_dachow (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._nr_6_Wzor_umowy (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2007-05-17 21:01:15
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-06-29 17:13:10
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:23:22
Ilość wyświetleń:1327

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij