Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXVII/156/08 z dnia 2008-11-17 - w sprawie podatku od środków transportowych na 2009r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2009r.


 

UCHWAŁA Nr XXVII/156/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 17 listopada 2008roku

 
w sprawie podatku od środków transportowych na 2009r.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2009 r.
( M. P. z 2008r. nr 59 poz.531)
Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:

 

 
§ 1

 
Ustala się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 704,61zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.175,49zł
c) powyżej 9 ton do 12 ton włącznie 1.410,58zł
2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wysokości
określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
3. Od cięgników siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.645,67zł
4. Od cięgnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa
w art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się
podatek w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały
5. Od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masą całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnościę rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.410,58zł

 
6. Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art.8 pkt. 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, pobiera się podatek
w wysokości określonej w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1579,33zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1996,71zł

 

 

 

 

 
§ 2

 

 
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XIV/80/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 r.

 
§ 3

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 4

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku.

 

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
Zgodnie z delegację art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. Nr 121 z 2006 roku rada gminy corocznie określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych.
Dnia 29 lipca 2008 roku MP nr 59 poz. 531 ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 roku w tym również stawek podatku od środków transportowvch obowiązujących w 2009 roku.
Na podstawie tego aktu została przygotowana uchwała na 2009 rok. Rada gminy może różnicować stawki podatku od pojazdów w zależności od liczy osi, dopuszczalnej masie całkowitej oraz rodzaju zawieszenia. Zróżnicowane stawki są zawarte w załącznikach od 1-3 niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 
Sporządził LM
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Walimiu
Nr XXVII/ 156 /2008 z dnia 17 listopada 2008r

 

 

 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w § 1 ust. 2 UCHWAŁY

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)
stawka podatku ( w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
OŚ jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
13
950
1000
13
14
1000
1050
14
15
1050
1150
15

 
1150
1400
Trzy osie
12
17
1100
1400
17
19
1150
1450
19
21
1200
1500
21
23
1300
1600
23
25
1400
1700
25

 
1450
1750
Cztery osie i wiącej
12
25
1650
1800
25
27
1700
1900
27
29
1750
2000
29
31
1800
2691,81
31

 
2691,81
2691,81


 

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Walimiu
Nr XXVII/ 156 /2008 z dnia 17 listopada 2008 roku

 

 

 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w § 1 ust. 4 UCHWAŁY

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: cięgnik siodłowy + naczepa, cięgnik balastowy + przyczepa (w tonach)
stawka podatku ( w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Os jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
18
1000
1150
18
25
1200
1450
25
31
1450
1800
31

 
1700
2.080,58
Trzy osie
12
40
1700
2691,81
40

 
2691,81
2691,81


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Walimiu
Nr XXVII/ 156 /2008 z dnia 17 listopada 2008 roku

 

 

 

 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w § 1 ust. 6 UCHWAŁY

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
( w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
oĹ? jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Jedna oĹ?
12
18
700
800
18
25
800
900
25

 
900
1000
Dwie osie
12
28
800
900
28
33
900
1000
33
38
1000
1500
38

 
1500
2080,58
Trzy osie
12
38
1000
1500
38

 
1500
2080,58


 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-11-19 08:25:45
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-11-17 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:38
Ilość wyświetleń:1242

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij