Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXVII/155/08 z dnia 2008-11-17 - w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 r.

w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 r.


 

UCHWAŁA Nr XXVII/155/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 17 listopada 2008 roku

 

 
w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 r.

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art.5 ust.1, art.15, 17, 18a,19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami )
w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.( M.P. z 2008r. nr 59 poz.531)
Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:

 
§1
Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości :
1. Od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,62 zł
2. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich częśi związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich częśi zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,50zł
3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich częśi zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24zł
4. Od 1m2 powierzchni użytkowej zajątej na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,01zł
5. Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich częśi 6,37zł
w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,37zł
6. Od wartości budowli 2%
7. Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z działalnościę gospodarczą,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,71zł
8. Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90zł
9. Od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów 0,36zł
w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,36zł
10. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych następuje przez upoważnionego inkasenta

 

 

 
§2
1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 10,-zł
2. Opłata jest płatna bez wezwania do kośca marca każdego roku , lub w cięgu 14 dni od momentu wejścia w
posiadanie psa, w kasie Urządu Gminy w Walimiu lub u inkasenta danego sołectwa.
3. Opłatą uiszcza się w połowie stawki jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego
4. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 20% pobranych kwot.

 
§3

 
  1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży poza lokalami handlowymi na terenie całej gminy w
wysokości:
a) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy, platformy 33,00 zł
b) przy sprzedaży z wozu konnego 27,00 zł.
c) przy sprzedaży małej ilości warzyw, jagód, grzybów, nabiału, kwiatów 5,00 zł
d) za zającie placu, stoiska na towar przeznaczony do sprzedaży niezależnie
od branży
15,00zł
  1. Pobór opłaty targowej następuje przez Grzegorz Myśliłskiego.
  2. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości 90% zainkasowanych kwot.

 

 
§4
1.Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,86zł.
2.Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobą
w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych
w miejscowościach Zagórze Śląskie i Rzeczka.
3.Pobór opłaty następuje przez kierowników obiektów wczasowych, pensjonatów, hoteli,
właścicieli kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych.
4.Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranych kwot.
5.Opłatą miejscową uiszcza się jednorazowo za cały czas pobytu , w momencie zgłoszenia w obiektach wczasowych,
pensjonatach, hotelach, kwaterach prywatnych i gospodarstwach agroturystycznych.
6.Administrację domów wczasowych, pensjonatów , kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych
zobowiązuje się do zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w recepcji informacji o wysokości opłaty i sposobie jej poboru.

 
      §5

 
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XIV/81/2007 z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2008 rok.

 

 

 

 

 
              §6

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 
       §7

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009r.

 

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
Rada Gminy jest zobowiązana corocznie ustalać stawki podatków i opłat lokalnych.
W Monitorze Polskim numer 59 poz. 531 ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
29 lipca 2007 roku określające górne granice stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych tj. podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, miejscowej.
Na tej podstawie został przygotowany projekt uchwały rady gminy w sprawie podatków i opłat który po przyjęciu przez radę będzie obowiązywać na terenie gminy w roku 2009.

 

 

 

 
Sporządził LM

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-11-19 08:21:01
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-11-17 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:38
Ilość wyświetleń:1677

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij