Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXVI/152/08 z dnia 2008-10-20 - w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za

w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za


 

UCHWAŁA NR XXVI/152/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 20 października 2008 r.

 

 
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Walimjest organem założycielskim

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Walim uchwala co następuje:

 
§ 1
Informacja pisemna o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze powinna zawierać część tabelaryczną i opisową uwzględniającą :
1. Dochody budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
2. Wydatki budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej z uwzględnieniem dotacji.
3. Realizowane inwestycje wraz z wykonaniem rzeczowym.
4. Dochody i wydatki związane z realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
5. Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.
6. Część opisową z wyjaśnieniami i informacjami dotyczącymi budżetu i jego zmian, odchyleń w wykonaniu planu w stosunku do upływu okresu sprawozdawczego, informacje o dochodach z uwzględnieniem należności, wydatkach z uwzględnieniem zobowiązał w tym wymagalnych,
7. Realizowane zadania w zakresie sprzedaży mienia komunalnego.

 
§ 2
Informacja pisemna o przebiegu wykonania za I półrocze planu finansowego samorządowej instytucji kultury jest sporządzana w szczegółowości nie mniejszej jak przyjęta przez kierowników tych instytucji na potrzeby określenia planów działalności na dany rok i powinna zawierać:
1. Stan planowanych oraz wykonanych przychodów według źródeł.
2. Stan planowanych oraz wykonanych kosztów według rodzajów.
3. Stan należności i zobowiązał, w tym wymagalnych.

 
§ 3
Traci moc uchwała Nr XXVIII/143/2000 z dnia 5 grudnia 2000 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej.

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 
Uzasadnienie

 
Zmienione przepisy ustawy o finansach publicznych zawarte w art. 197 nakładają na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury dla których gmina jest organem założycielskim.

 
Podjęta przez radę gminy uchwała w 2000 roku określa tylko zakres i formą sprawozdania z wykonania budżetu gminy, brak zapisów odnośnie sprawozdań instytucji kultury.

 
Z uwagi na fakt, iż zakres i formą informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, podjącie uchwały jest konieczne.

 

 

 

 

 

 

 
Sporządził LM

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-10-28 11:07:30
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-10-20 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:38
Ilość wyświetleń:1442

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij