Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXV/146/08 z dnia 2008-09-10 - w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Walim (miejscowości Dziećmorowice, Stary Julianów, Nowy Julianów, Glinno, Michałkowa, Niedźwiedzica, Olszyniec, Rzeczka, Zagórze Śląskie) do katego

w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Walim (miejscowości Dziećmorowice, Stary Julianów, Nowy Julianów, Glinno, Michałkowa, Niedźwiedzica, Olszyniec, Rzeczka, Zagórze Śląskie) do katego


 


 
UCHWAŁA NR XXV/146/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 10 września 2008r.

 

 
w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Walim (miejscowości Dziećmorowice, Stary Julianów, Nowy Julianów, Glinno, Michałkowa, Niedźwiedzica, Olszyniec, Rzeczka, Zagórze Śląskie) do kategorii dróg gminnych .

 
Na podstawie art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115/ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity: Dz. u. z dnia 2001r. Nr 142, poz. 1591. z późn. zm./ - Rada Gminy Walim uchwala co następuje:

 

 
§ 1.

 
Do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Walim (miejscowości Dziećmorowice, Stary Julianów, Nowy Julianów, Glinno, Michałkowa, Niedźwiedzica, Olszyniec, Rzeczka, Zagórze Śląskie) zalicza się następujące drogi wymienione w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2.

 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego (opinia stanowi załącznik nr8 do niniejszej uchwały).

 
§ 3.

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 4.

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa DolnoŚląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnianie

 
Uchwała ma na celu zaliczenie dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Walim do kategorii dróg gminnych. Dotychczasowy stan prawny tych dróg kwalifikuje je do kategorii dróg wewnętrznych, co powoduje iż nie ma możliwości odpowiedniego zarządzania nimi w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zajmowania pasa drogowego, decyzji dotyczących zjazdów na drogi gminne oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

 

 

 
Sporządził
Sebastian Mika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Walim Nr XXV/146/08 z dnia 10.09.08r

 
Dziećmorowice, Stary Julianów, Nowy Julianów
Status drogi

 
Nr geodezyjny drogi
Nawierzchnia
Arkusz mapy
Droga
2/1 dr
gruntowa
1
Droga
89 dr
gruntowa
1
Droga
23 dr
gruntowa
1
Droga
27 dr
gruntowa
1
Droga
28/1 dr
gruntowa
1
Droga
28/2 dr
gruntowa
1
Droga
82 dr
gruntowa
1
Droga
44 dr
gruntowa
1
Droga
37 dr
gruntowa
1
Droga
39 dr
gruntowa
1
Droga
96 dr
gruntowa
1
Droga
135 dr
gruntowa
1
Droga
136/2 dr
gruntowa
1
Droga
136/1 dr
gruntowa
1
Droga
242 dr
gruntowa
1
Droga
533/1 dr
gruntowa
1
Droga
186 dr
gruntowa
1
Droga
181/1 dr
gruntowa
1
Droga
145/1 dr
gruntowa
1
Droga
135 dr
gruntowa
1
Droga
250 dr
gruntowa
2
Droga
261/2 dr
gruntowa
2
Droga
392 dr
gruntowa
2
Droga
433 dr
gruntowa
2
Droga
464 dr
gruntowa
2
Droga
518 dr
gruntowa
2
Droga
492 dr
gruntowa
2
Droga
351 dr
gruntowa
2
Droga
331 dr
gruntowa
2
Droga
428 dr
gruntowa
2
Obręb Rusinowa
Droga
98 dr
gruntowa
1
Droga
94 dr
gruntowa
1
Droga
117 dr
gruntowa
2
Droga
127 dr (ul. Bystrzycka)
gruntowa
2
Droga
154 dr (ul. Bystrzycka)
bitumiczna
2
Droga
181 dr
gruntowa
3
Droga
184 dr
gruntowa
3

 

 

 
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Walim Nr XXV/146/08 z dnia 10.09.08r

 
Glinno
Status drogi

 
Nr geodezyjny drogi
Nawierzchnia
Arkusz mapy
Droga
9 dr
gruntowa
1
Droga
15 dr
gruntowa
1
Droga
2 dr
gruntowa
1
Droga
126 dr
gruntowa
1
Droga
94 dr
gruntowa
1
Droga
74 dr
gruntowa
1
Droga
66 dr
gruntowa
1
Droga
61/5 dr
gruntowa
1
Droga
50 dr
gruntowa
1
Droga
48 dr
gruntowa
1
Droga
38 dr
gruntowa
1
Droga
35 dr
gruntowa
1
Droga
31 dr
gruntowa
1
Droga
235 dr
gruntowa
1
Droga
253 dr
gruntowa
1
Droga
222 dr
gruntowa
1
Droga
275 dr
gruntowa
2
Droga
169 dr
gruntowa
2
Droga
191 dr
gruntowa
2
Droga
208 dr
gruntowa
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Walim Nr XXV/146/08 z dnia 10.09.08r

 
Michałkowa
Status drogi

 
Nr geodezyjny drogi
Nawierzchnia
Arkusz mapy
Droga
210 dr
gruntowa
1
Droga
213 dr
gruntowa
1
Droga
214 dr
gruntowa
1
Droga
222 dr
gruntowa
1
Droga
223 dr
gruntowa
1
Droga
225 dr
gruntowa
1
Droga
226 dr
gruntowa
1
Droga
227 dr
gruntowa
1
Droga
187 dr
gruntowa
2
Droga
190 dr
gruntowa
2
Droga
195 dr
gruntowa
2
Droga
196 dr
gruntowa
2
Droga
197 dr
gruntowa
2
Droga
198 dr
gruntowa
2
Droga
199 dr
gruntowa
2
Droga
205 dr
gruntowa
2
Droga
208 dr
gruntowa
2
Droga
209 dr
gruntowa
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Walim Nr XXV/146/08 z dnia 10.09.08r

 
Niedźwiedzica
Status drogi

 
Nr geodezyjny drogi
Nawierzchnia
Arkusz mapy
Droga
202 dr
gruntowa
1
Droga
199 dr
gruntowa
1
Droga
205 dr
gruntowa
1
Droga
197/2 dr
gruntowa
1
Droga
41/4 dr
gruntowa
1
Droga
210 dr
gruntowa
1
Droga
194 dr
gruntowa
1
Droga
232 dr
gruntowa
1
Droga
222/2 dr
gruntowa
1
Droga
221 dr
bitumiczna
1
Droga
227 dr
gruntowa
1
Droga
9/4 dr
gruntowa
1
Droga
231 dr
gruntowa
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Walim Nr XXV/146/08 z dnia 10.09.08r

 
Olszyniec
Status drogi

 
Nr geodezyjny drogi
Nawierzchnia
Arkusz mapy
Droga
120 dr
gruntowa
1
Droga
78/1 dr
gruntowa
1
Droga
132 dr
gruntowa
1
Droga
126 dr
gruntowa
1
Droga
17 dr
gruntowa
1
Droga
2 dr
gruntowa
1
Droga
55 dr
gruntowa
1
Droga
58 dr
gruntowa
1
Droga
38 dr
gruntowa
1
Droga
42 dr
gruntowa
1
Droga
44 dr
gruntowa
1
Droga
154 dr
gruntowa
2
Droga
182 dr (ul. MĹ?yĹ?ska)
gruntowa
2
Droga
167/1 dr (ul. Wąska)
gruntowa
2
Droga
167/5 dr (ul. Kolejowa)
gruntowa
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Walim Nr XXV/146/08 z dnia 10.09.08r

 
Rzeczka
Status drogi

 
Nr geodezyjny drogi
Nawierzchnia
Arkusz mapy
Droga
24 dr
gruntowa
1
Droga
15 dr
gruntowa
1
Droga
38 dr
gruntowa
1
Droga
46 dr
gruntowa
1
Droga
54 dr
gruntowa
2
Droga
56 dr
gruntowa
2
Droga
75 dr
gruntowa
2
Droga
81 dr
gruntowa
2
Droga
72 dr
gruntowa
2
Droga
89/2 dr
gruntowa
2
Droga
89/4 dr
gruntowa
2
Droga
95/5 dr
gruntowa
3
Droga
115 dr
gruntowa
3
Droga
122 dr
gruntowa
3
Droga
132 dr
gruntowa
3
Droga
137 dr
gruntowa
3
Droga
109/1 dr
gruntowa
3
Droga
142/1 dr
gruntowa
3
Droga
152/2 dr
gruntowa
4
Droga
155 dr
gruntowa
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Walim Nr XXV/146/08 z dnia 10.09.08r

 
Zagórze Śląskie
Status drogi

 
Nr geodezyjny drogi
Nawierzchnia
Arkusz mapy
Droga
9 dr
gruntowa
1
Droga
20 dr
gruntowa
1
Droga
22 dr
gruntowa
1
Droga
211 dr
gruntowa
4
Droga
204 dr
gruntowa
4
Droga
43 dr
gruntowa
4
Droga
234 dr
gruntowa
4
Droga
245 dr
gruntowa
4
Droga
196 dr
gruntowa
4
Droga
315 dr, 349 dr, 343 dr (ul. Letniskowa)
bitumiczna, gruntowa
5
Droga
323 dr
gruntowa
5
Droga
259 dr
gruntowa
5
Droga
76 dr
gruntowa
5
Droga
372 dr
gruntowa
5
Droga
256 dr (ul. Spacerowa)
gruntowa
5
Droga
376 dr
gruntowa
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-09-19 11:13:13
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-09-10 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:38
Ilość wyświetleń:1389

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij