Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XX/126/08 z dnia 2008-04-28 - w sprawie zacięgnięcia kredytu długoterminowego na usuwanie skutków powodzi

w sprawie zacięgnięcia kredytu długoterminowego na usuwanie skutków powodzi


 

UCHWAŁA Nr XX/126/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 28 kwietnia 2008r.

 

 

 
w sprawie zacięgnięcia kredytu długoterminowego na usuwanie skutków powodzi

 

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”c” i art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591z późniejszymi zmianami/ oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i art. 168 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104
z późniejszymi zmianami:
Rada Gminy Walim uchwala co następuje:

 
§ 1

 
Rada Gminy wyraża zgodą na zacięgnięcie kredytu długoterminowego w wysokości
400.000,-zł / czterysta tysięcy złotych/ na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.
Zaciągnięty kredyt będzie przeznaczony na usuwanie skutków powodzi.

 
§ 2

 
Spłata zaciągniętego kredytu będzie następować z dochodów własnych gminy w
latach 2009- 2018.

 
§ 3

 
Zabezpieczeniem kredytu wraz z należnymi odsetkami będzie weksel In blanco wraz z deklaracja wekslową.

                                                                                                            § 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 5

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy

 
Zuzanna Bodurka

 

 

 
Uzasadnienie

 
Budżet gminy na 2008 rok jest niezrównoważony i zamyka się deficytem w wysokości 4.201.700,-zł, jako źródło sfinansowania wskazane zostały pożyczki i kredyty bankowe.
Do dnia dzisiejszego został zaciągnięty kredyt w wysokości 1.900.000,-zł na sfinansowanie zadania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, z którego 1.200.000,-zł zostanie spłacone do kośca 2008 roku po otrzymaniu dofinansowania.
W zaplanowanych wydatkach na 2008 rok znajduję się remonty budynków, które zostały uszkodzone w czasie powodzi w 2006 roku. Szkody te są zakwalifikowane jako szkody powodziowe i wartość niezbędnych remontów została oszacowana na kwotę 400.000,-zł.
W ramach usuwania skutków klęsk istnieje możliwość uzyskania specjalnego kredytu przeznaczonego dla właścicieli i zarządców, którzy potrzebują środków na remont lub odbudową. Kredyt jest udzielany maksymalnie na 10 lat, oprocentowanie wynosi 2% w stosunku rocznym. Bank Gospodarstwa Krajowego ze swoich środków pokrywa różnicą pomiędzy odsetkami płaconymi przez kredytobiorcę a tymi, które nalicza bank udzielający kredytu. Bank udziela kredytu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez uprawnionego specjalistę. Kredyt może być udzielony nie później niż dwa lata od powstania szkody.
Preferencyjne kredyty są udzielane przez kilka banków, ale w naszym przypadku będzie to PKO BP SA Oddział Wałbrzych, czyli bank prowadzący obsługÄ? gminy.
Podjącie tej uchwały umożliwi rozpoczącie procedury ubiegania się o kredyt oraz występienie do RIO celem wydania opinii o możliwości spłaty.

 

 

 

 
Sporządził. L. M

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-04-30 09:13:03
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-04-28 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:37
Ilość wyświetleń:1104

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij