Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XIX/116/08 z dnia 2008-03-31 - w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpo

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpo


 

 
UCHWAŁA NR XIX/116/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 31 marca 2008
 

 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust.2 i ust 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2005r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008) Rada  Gminy Walim uchwala, co następuje:
§ 1

 
1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych – w następujących wysokościach :

 
  1. pojemnik 60 l. - 6,37 zł.
  2. pojemnik 120 l. - 7,80 zł.
  3. pojemnik 240 l. - 15,60 zł.
  4. pojemnik 1100 l - 46,80 zł
  5. worki 120 l. - 7,80 zł

 
2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych do stacji zlewnych w wysokości 15,60 złotych za 1 m3.

 
§ 2

 
Do cen, podanych w § 1 pkt. 1 i 2 dolicza się podatek VAT, zgodnie z ustawę
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DZ. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535
z późniejszymi zmianami).
§ 3

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 
§ 4

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 
Uzasadnienie

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach określa ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.  z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami).

Stosownie do zapisów tej ustawy:
1) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez               właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane na ich rzecz przez uprawnionych przedsiębiorców lub zakłady będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie:
      a)  odbierania odpadów komunalnych,
      b)  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2) Gmina jest obowiązana zorganizować  odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnia-nie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z uprawnionymi podmiotami na odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. W takim przypadku stosowane winny być górne stawki opłat określone uchwałę Rady. 
  
Opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ustalono na poziomie o 30% wyższym w stosunku do ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
w dniu podejmowania uchwały.
Opłaty (różnica obowiązujących stawek, a ustalonymi w w/w uchwale górnymi stawkami)
są przychodem gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła:
Adriana Cioruń

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-04-07 11:26:00
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-03-31 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:37
Ilość wyświetleń:1396

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij