Dane zakładu:

Administracja Budynków  Komunalnych

* ul. Długa 8,   58-32o  Walim,  (+Ă? oo48/74/8457-324,   ' e-mail: abkwalim@wp.pl

 ? Bank PKO BPS.A. o/Wałbrzych, k-to nr   88-10205095-128064037

  NiP 886-25-o5-831                       REGON 89o6534o2

 Dyrektor zakładu : Czesław Kalita