Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XVII/101/08 z dnia 2008-01-30 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy w Walimiu na rok 2008

w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy w Walimiu na rok 2008


 

Uchwała nr XVII/101/2008
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 30 stycznia 2008 r.

 

 
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy w Walimiu na rok 2008

 
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
/ Dz. U z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zmianami / Rada Gminy w Walimiu uchwała co następuje:

 

 
§ 1

 
Przyjmuje się Plan Pracy Rady Gminy w Walimiu na 2008 r stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały

 

 
§ 2

 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy

 

 
§ 3

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia

 

 

 

 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie

 
Plan pracy Rady Gminy Walim na 2007 obejmuje najważniejsze zadania publiczne o znaczeniu lokalnym. Opracowany plan pracy ułatwi przygotowanie materialów pod obrady Sesji oraz planowane wydatki.

 
Podjącie uchwały w sprawie planu jest zasadne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAN PRACY
RADY GMINY WALIM NA ROK 2008
/Plan Pracy Rady Gminy Walim stanowi załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/101/2008/ Rady Gminy Walim/

 
LP.
DATA SESJI
TEMAT SESJI
MATERIAŁY
PRZYGOTOWUJE
ZAPROSZENI
GOŚCIE

 

 

 
1

 

 

 

 

 
STYCZEŃ
2008
1. Uchwalenie planu pracy Rady
Gminy na 2008 r.
2. Uchwalanie planu pacy Komisji
Rewizyjnej na 2008 r.
2. Uchwalenie regulaminu
wynagrodzeń dla nauczycieli
na 2008 r.
4. Podjącie uchwał.
Inspektor ds. obsługi RG

 

 
j.w

 

 

 
Kierownik
GZOSz

 

 

 

 

 
2

 

 

 

 

 

 
LUTY
2008
1. Uchwalenie Planów Odnowy
Miejscowości dla Walimia, Jugowic i Dziećmorowic.

 
2. Uchwalenie Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

 
3. Informacja z wykonania zadań
inwestycyjno – remontowych.

 
4. Podjącie uchwał.

 

 

 

 
Kierownik RRiGG

 

 

 
Kierownik IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARZEC
2008
1. Informacja o opracowaniu pn.
Inwentaryzacja stanu lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Walim na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2017 r."

 
2. Informacja dotycząca wycinki
drzew na terenie Gminy Walim.

 

 
3. Informacja o stanie dróg i
planowanych remontach.

 
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa gminy.
5. Podjącie uchwał.
Inspektor
ds. ochrony
środowiska

 

 

 

 

 

 

 
Zarządczy dróg

 

 

 
Komendant Kom. Policji

 

 

 

 

 

 
Nadleśnictwo Wałbrzych,
Nadleśnictwo Ĺświdnica

 
Starostwo Powiatowe,
Dolnoślęski Zarząd, Dróg Wojewódzkich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4

 

 

 

 

 

 

 

 
KWIECIEŃ
200
1. Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Walim za rok 2007r. Podjącie uchwały w sprawie
absolutorium.

 
2. Informacja WPWiK w sprawie
planu inwestycji na terenie Gminy
Walim w 2008 r. i lata następne oraz informacja dotycząca nakładów finansowych w 2008 r. na zadania na terenie Gminy Walim i lata następne.

 
3. Podjącie uchwał.
Skarbnik Gminy
Pani Lucyna Młot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WPWiK
WZWiK

 

 

 
5

 

 

 
MAJ 2008

 
SESJA WYJAZDOWAna Sztolniach Walimskich
1. Informacja o stanie prawnym
przejącia Zamku „Grodno" przez
Gminę Walim.

 
2. Prezentacja dotychczasowej działalności CKiT w Walimiu i planów na rok 2008 i lata następne.

 
3. Podjącie uchwał.
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

 

 
Dyr. Centrum Kultury i Turystyki

 

 

 

 
6

 

 

 

 

 
CZERWIEC 2008
1. Informacja o sytuacji placówek oświatowych na terenie Gminy Walim.

 
2. Informacja o działalności Biblioteki.

 
3. Ustalenie zasad gospodarowania nieruchomości stanowiącymi własność Gminy.

 
4. Podjącie uchwał.

 
Kierownik GZOSz

 

 
Dyr. Biblioteki

 

 
Kierownik Referatu
RiGG

 

 

 

 

 
7

 

 

 

 

 

 
WRZESIEŃ 2008
1. Ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2008 r.

 
2. Informacja o realizacji zadań
inwestycyjno - remontowych w I
półroczu 2008 r.

 
3. Informacja o pozyskanych
środkach Pozabudżetowych.

 

 

 
4. Podjącie uchwał.

 
Skarbnik Gminy
Pani Lucyna Młot

 
Kierownik Referatu IT

 

 

 
Dyrektorzy. Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
Kierownik Referatu IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8

 

 
PAĹąDZIERNIK 2008
1. Informacja o promocji Gminy
Walim, rozwoju sportu, kultury
turystki.

 

 
2. Podjącie uchwał.
Podinspektor ds.promocji gminy, kultury, sportu i turystyki
Wioletta Sowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9

 

 
LISTOPAD
2008
1. Uchwalenie stawek opłat
lokalnych na rok 2008.

 
2. Podjecie uchwał.
Skarbnik Gminy
Pani Lucyna Młot

 

 

 

 

 

 
10

 

 

 

 

 

 

 

 
GRUDZIEŁ 2007
1. Przyjącie programu współpracy
Gminy Walim z organizacjami
pozarządowymi na rok 2008.

 

 
2. Uchwalenie budżetu Gminy
Walim na 2009r.

 
3. Uchwalenie programów:
  • przeciwdziałania problemom alkoholowym
  • przeciwdziałania narkomanii

 
4. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy na 2009r.

 
5. Podjącie uchwał.

 
Podinspektor ds.promocji gminy, kultury, sportu i turystyki
Wioletta Sowa

 
Skarbnik Gminy
Pani Lucyna Młot

 
Pełnomocnik
ds. Problemów alkoholowych

 

 
Skarbnik Gminy
Pani Lucyna Młot

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-02-02 09:13:42
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2008-01-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:35
Ilość wyświetleń:1383

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij