Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XVI/99/07 z dnia 2007-12-27 - w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok


 


 
Uchwała Nr XVI/ 99 /2007
Rady Gminy Walim
z dnia 27 grudnia 2007r

 
w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/
oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /
Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :

 

 
§ 1
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie gminy na 2007 rok o kwotę 16.996,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 14.996,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 10.330,-zł
§ 4308 - Zakup usług pozostałych 7.771,-zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych 2.559,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 4.666,-zł
§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne 195,-zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne 66,-zł
§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy 32,-zł
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy 11,-zł
§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe 1.525,-zł
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe 509,-zł
§ 4308 - Zakup usług pozostałych 1.746,-zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych 582,-zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna 2.000,-zł
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 2.000,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,-zł

 
§ 2
Zwiąkszyć planowane wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 16.996,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 14.996,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 10.330,-zł
§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne 646,-zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne 215,-zł
§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy 120,-zł
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy 7,-zł
§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe 4.673,-zł
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe 1.559,-zł
§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia 541,-zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia 181,-zł
§ 4248 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księżek 1.777,-zł
§ 4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księżek 592,-zł
§ 4418 - Podróże służbowe krajowe 14,-zł
§ 4419 - Pod róże służbowe krajowe 5,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 4.666,-zł
§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.537,-zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia 513,-zł
§ 4248 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księżek 115,-zł
§ 4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księżek 38,-zł
§ 4418 - Podróże służbowe krajowe 1.846,-zł
§ 4419 - Podróże służbowe krajowe 617,-zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna 2.000,-zł
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 2.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 2.000,-zł

 

 
§ 3
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 13.862.258,-zł
- po stronie wydatków 17.878.570,-zł

 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia

 
§ 6
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr XVI/ 99 /2007

 
W niniejszej uchwale zostają dokonane zmiany w planowanych dochodach i wydatkach na wniosek GZOSZ i OPS.
OPS wnioskuje o zmniejszenie o kwotę 2.000,-zł składek na ubezpieczenia społeczne a zwiąkszenie planowanych wydatków na zakup usług pozostałych.

 
Wniosek GZOSZ dotyczy zmian w wydatkach na program SMOK.
W szkole podstawowej zmniejszone zostały wydatki na zakup usług o kwotę 10.330,-zł a zwiąkszone wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, księżek i podróże służbowe.
W Gimnazjum zmniejszone zostały o kwotę 4.666,-zł wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy oraz usługi natomiast zwiąkszone zostały planowane wydatki na zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, księżek oraz podróże służbowe.

 
Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 13.862.258,-zł a po stronie wydatków 17.878.570,-zł natomiast deficyt wynosi 4.016.312,-zł

 

 
Sporządził: LM

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-01-03 09:15:07
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2007-12-27 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:35
Ilość wyświetleń:1289

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij