Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XVI/97/07 z dnia 2007-12-27 - w sprawie zacięgnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

w sprawie zacięgnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego


 

Uchwała Nr XVI / 97 / 2007
Rady Gminy Walim
z dnia 27 grudnia 2007r.

 
w sprawie zacięgnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

 

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”c” i art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591z późniejszymi zmianami/ oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i art. 168 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104
z późniejszymi zmianami/
Rada Gminy Walim uchwala co następuje:

 
§ 1

 
Rada Gminy wyraża zgodą na zacięgnięcie kredytu długoterminowego w wysokości
1.900.000,-zł /jeden milion dziewiąćset tysięcy złotych/ na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.
Zaciągnięty kredyt będzie przeznaczony na zadanie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu”

 
§ 2

 
Spłata zaciągniętego kredytu będzie następować z dochodów własnych gminy w
latach 2008 – 2017.

 
§ 3
Zabezpieczeniem kredytu wraz z należnymi odsetkami będzie weksel In blanco wraz z deklaracja wekslową.

 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr IX/49/2007 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zacięgnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.

 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 
Uzasadnienie do uchwały XVI/ 97 / 2007

 
W związku z realizację zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu” gmina ma obowiązek zapewnienia środków na jego sfinansowanie.
Wartość zadania wynosi 1.900.000,-zł z czego do 85% może być sfinansowane środkami z Norweskiego Mechanizmu Finansowego natomiast pozostała część to wkład własny.
Zadania realizowane w ramach NMF mają inny sposób finansowania, jest to refundacja faktycznie poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych. Oznacza to, że gmina musi zaciągnąć kredyt na sfinansowanie całości zadania, realizować płatności na rzecz wykonawcy zgodnie z harmonogramem a następnie sporządzać wnioski o płatność zgodnie z Planem Wdrażania Projektu.
Wybór banku następi w oparciu o procedury ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zaciągnięty kredyt będzie spłacany następująco;
równowartość 347.471 EURO czyli 1.386.000,-zł w momencie otrzymania dofinansowania z NMF natomiast pozostała kwota 514.000,-zł z dochodów własnych gminy w latach 2008 – 2017.
Podjącie uchwały umożliwi rozpoczącie procedury przetargowej oraz występienie do RIO celem wydania opinii o możliwości spłaty.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-01-03 08:59:52
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2007-12-27 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:35
Ilość wyświetleń:1110

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij