Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XVI/95/07 z dnia 2007-12-27 - w sprawie połączenia Samorządowych Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Walimiu oraz Sztolni Walimskich

w sprawie połączenia Samorządowych Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Walimiu oraz Sztolni Walimskich


 

Uchwała Nr XVI/ 95 /2007
Rady Gminy Walim
z dnia 27 grudnia 2007
 
 

 
w sprawie połączenia Samorządowych Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Walimiu oraz Sztolni Walimskich
 
 

 

 
 Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 9, art.9 ust.1 i art.18 ust. 2
 
 
 
pkt 9

lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 11,

18 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991r. o

organizowaniu i prowadzeniu dzialalności kulturalnej (Dz. U. z

2001r. Nr 13, poz. 123 z poźn. zm.) oraz § 1

Uchwały Nr XII/64/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 września 2007r.

Rada Gminy uchwala się, co nastepuje:


 

 
§ 1
1. Z dniem 1 stycznia 2008 r. dokonuje się połączenia samorządowych
instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Walimiu i Sztolni Walimskich
2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 tworzy
się gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie Samorządowej Instytucji
Kultury pod nazwę: Centrum Kultury i Turystyki, zwane dalej Centrum.
3. Centrum uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność
z chwilę wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury. Z dniem wpisu do rejestru
Centrum zostaną wykreślone z rejestru instytucje, o których mowa w ust. 1.

 
§ 2
Siedziba Centrum mieści się w Walimiu, a terenem działania jest obszar Gminy Walim.

 
§ 3
Przedmiotem działania Centrum Kultury i Turystykijest upowszechnianie kultury, sztuki i nauki poprzez kreowanie działań, zjawisk i wydarzeń z zakresu kultury i nauki oraz tworzenie warunków do rozbudzania, kształtowania i zaspakajania potrzeb, a także zainteresowaĹ? kulturalnych i naukowych mieszkańców Gminy Walim.
Szczegółowy zakres działalności Centrum określa statut.

 
§ 4
1. Z chwilę wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury, Centrum przejmuje całe mienie
i załogi połączonych instytucji kultury.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Walim do przekazania mienia stanowiącego własność komunalną gminy dla Centrum będącego mieniem połączonych jednostek
§ 5
Z chwilę wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury, Centrum wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym solidarnie przejmuje wszystkie wierzytelności i zobowiązania Samorządowej Instytucji Kultury „Gminny Ośrodek Kultury” oraz Samorządowej Instytucji Kultury „Sztolnie Walimskie”

 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim

 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z chwilę podjącia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

 

 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
do Uchwały Nr XVI/95/2007
 

 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator jest obowiązany na 3 miesięce przed wydaniem aktu o połączeniu lub podziale instytucji kultury podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach takiej decyzji.
W związku z tym, ze Rada Gminy Walim w dniu 25 września 2007 roku podjęła uchwałę
Nr XII/64/2007 w sprawie zamiaru połączenia Samorządowych Instytucji Kultury: Gminnego Ośrodka Kultury oraz Sztolnie Walimskie i podała tą uchwałę do publicznej wiadomości podjącie powyższej uchwały uważa się za zasadne.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Jurczewska
Data wprowadzenia:2008-01-03 08:50:59
Opublikował:Ewa Jurczewska
Data publikacji:2007-12-27 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:35
Ilość wyświetleń:1353

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij