Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XIV/81/07 z dnia 2007-11-06 - w sprawie: stawek podatków i opłat lokalnych na 2008 r.

w sprawie: stawek podatków i opłat lokalnych na 2008 r.


 

Uchwała Nr XIV/81/2007
Rady Gminy Walim
z dnia 6 listopada 2007 roku

w sprawie: stawek podatków i opłat lokalnych na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art.5 ust.1, art.15, 17, 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r.( M.P. z 2007r. nr 47 poz.557)
Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:

§ 1
 
 
Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości :
1. Od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,59 zł
2. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich częśi związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich częśi zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,30 zł
3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich częśi zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym 8,86 zł
4. Od 1m2 powierzchni użytkowej zajątej na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,84 zł
5. Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich częśi 6,20 zł
w tym:
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,20 zł
 
6. Od wartości budowli 2%
7. Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z działalnościę gospodarczą,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,69 zł
8. Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,74 zł
9. Od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów 0,34 zł
w tym:
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,34 zł
10. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych następuje przez upoważnionego inkasenta

§ 2

 
Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 10,-zł
  1. Opłata jest płatna bez wezwania do kośca marca każdego roku , lub w cięgu 14 dni od momentu wejścia w posiadanie psa, w kasie Urządu Gminy w Walimiu lub u inkasenta danego sołectwa.
  2. Opłatą uiszcza się w połowie stawki jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego
  3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 20% pobranych kwot.

§ 3
  1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży poza lokalami handlowymi na terenie całej gminy w
wysokości:
- przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy, platformy 33,00 zł
- przy sprzedaży z wozu konnego 27,00 zł.
- przy sprzedaży małej ilości warzyw, jagód, grzybów, nabiału, kwiatów 5,00 zł
- za zającie placu, stoiska na towar przeznaczony do sprzedaży niezależnie
od branży 15,00zł
  1. Pobór opłaty targowej następuje przez Samorządową Instytucję Kultury GOK w Walimiu.
  2. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości 30% zainkasowanych kwot.

§ 4
1.Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,78 zł.
2.Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobą
w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych
w miejscowościach Zagórze Śląskie i Rzeczka.
3.Pobór opłaty następuje przez kierowników obiektów wczasowych, pensjonatów, hoteli,
właścicieli kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych.
4.Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranych kwot.
5.Opłatą miejscową uiszcza się jednorazowo za cały czas pobytu , w momencie zgłoszenia w obiektach wczasowych,
pensjonatach, hotelach, kwaterach prywatnych i gospodarstwach agroturystycznych.
6.Administrację domów wczasowych, pensjonatów, kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych
zobowiązuje się do zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w recepcji informacji o wysokości opłaty i sposobie jej poboru.
§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr II/5/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 rok.
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008r.Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka


U Z A S A D N I E N I E


Rada Gminy jest zobowiązana corocznie ustalać stawki podatków i opłat lokalnych.
W Monitorze Polskim numer 47 poz. 557 ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26.07.2007 roku określające wysokość górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych tj. górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, miejscowej.
Jest to realizacja dyspozycji zawartej w art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Na tej podstawie został przygotowany projekt uchwały rady gminy w sprawie podatków i opłat który po przyjęciu przez radę będzie obowiązywać na terenie gminy w roku 2008.


Sporządził LM

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-12-21 14:26:31
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-11-06 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:34
Ilość wyświetleń:1378

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij