Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XIV/80/07 z dnia 2007-11-06 - w sprawie podatku od środków transportowych na 2008r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2008r.


 


Uchwała Nr XIV/ 80 /2007
Rady Gminy Walim
z dnia 6 listopada 2007roku


w sprawie podatku od środków transportowych na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2008 r.
( M. P. z 2007r. nr 47 poz.557)
Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 676,87
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.128,10
c) powyżej 9 ton do 12 ton włącznie 1.353,72
2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wysokości
określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
3. Od cięgników siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 1579,33
4. Od cięgnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa
w art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się
podatek w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały
5. Od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masą całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnościę rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1353,72

6. Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art.8 pkt. 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, pobiera się podatek
w wysokości określonej w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.400,00
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.700,00§ 2


Traci moc uchwała Rady Gminy Nr II/6/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2007 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XIV/80/2007 w sprawiepodatku od środków transportowych na 2008r.


Zgodnie z delegację art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. Nr 121 z 2006 roku rada gminy corocznie określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych.
Dnia 26 lipca 2007 roku MP nr 47 poz. 557 ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 roku w tym również stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 roku.
Na podstawie tego aktu została przygotowana uchwała na 2008 rok. Rada gminy może różnicować stawki podatku od pojazdów w zależności od liczy osi, dopuszczalnej masie całkowitej oraz rodzaju zawieszenia. Zróżnicowane stawki są zawarte w załącznikach od 1-3 niniejszej uchwały.

Sporządził LM
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Walim
Nr XIV/ 80 /2007 z dnia 6 listopada 2007rSTAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w § 1 ust. 2 UCHWAŁY


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)
stawka podatku ( w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
OŚ jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
13
900
950
13
14
950
1000
14
15
1000
1100
15

1100
1350
Trzy osie
12
17
1050
1350
17
19
1100
1400
19
21
1150
1450
21
23
1250
1550
23
25
1350
1650
25

1400
1700
Cztery osie i wiącej
12
25
1600
1750
25
27
1650
1850
27
29
1700
1950
29
31
1750
2583,31
31

2583,31
2583,31


Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna Bodurka
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Walim
Nr XIV/ 80 /2007 z dnia 6 listopada 2007 roku
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w § 1 ust. 4 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: cięgnik siodłowy + naczepa, cięgnik balastowy + przyczepa (w tonach)
stawka podatku ( w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Os jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
18
950
1100
18
25
1150
1400
25
31
1400
1750
31

1650
1996,71
Trzy osie
12
40
1650
2583,31
40

2583,31
2583,31


Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna BodurkaZałącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Walim
Nr XIV/ 80 / 2007 z dnia 6 listopada 2007 roku
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w § 1 ust. 6 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
( w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
oĹ? jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Jedna oĹ?
12
18
650
750
18
25
750
850
25

850
950
Dwie osie
12
28
750
850
28
33
850
950
33
38
950
1450
38

1450
1996,71
Trzy osie
12
38
950
1450
38

1450
1996,71

Przewodnicząca Rady Gminy

` Zuzanna Bodurka

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-12-21 14:24:19
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-11-06 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:34
Ilość wyświetleń:1196

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij