Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XIII/72/07 z dnia 2007-10-25 - w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, dla obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice.

w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, dla obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice.


 
Uchwała Nr XIII/72/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 25 października 2007w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, dla obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 12 pkt. 1. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku
z uchwałę nr XLVII257/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 21 września 2006 r. Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Walim, zatwierdzonego uchwałę VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.
§ 2

1. Zakres zmian ustaleń dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zawarty jest w załącznikach:

  • nr 1 ustalenia tekstowe;
  • nr 2 rysunku w skali 1:10 000.
2. Informacja o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium zawarta jest
w załączniku nr 3.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urządu Gminy i wchodzi
w życie z dniem podjącia.
UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/72/2007 Rady Gminy w Walimiu w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, dla obszaru
położonego w obrębie wsi Dziećmorowice.


W związku z podjąciem uchwały nr XLVII/257/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia
21 września 2006 r. w sprawie przystępienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy WalimWójt Gminy na podstawie art. 32, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 maca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonać analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w oparciu o dokumentację planistyczną, tj.:
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim,
  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
  • Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
  • Inwentaryzację przyrodniczą województwa dolnoŚląskiego,
  • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych: Ĺświdnica, Wałbrzych, Jedlina - Zdrój,
  • Strategię Rozwoju Gminy Walim,
  • Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Analizie poddano również aktualne przepisy prawne (ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium).

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że podstawowe kierunki
zagospodarowania przestrzennego gminy zawarte w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy,zatwierdzonego uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r. zachowują swoją aktualność. Natomiast zachodzi potrzeba dokonania zmian w zakresie przedstawionym w projekcie uchwały.
Zmiany te mają na celu dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego zawartych w studium do obecnych uwarunkowań. Po przyjęciu przez Radę Gminy w Walimiu zmian zostanie sporządzony jednolity tekst i rysunek studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar całej gminy.Załączniki

ZAŁ. 1 (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁ.3 (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-12-21 14:07:06
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-10-25 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:34
Ilość wyświetleń:1471

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij