Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XI/2007/63/2007/07 z dnia 2007-07-03 - w sprawieudzielenia poręczenia pożyczki zacięgnijętej przez Wałbrzyski Związek Wodocięgów i Kanalizacji

w sprawieudzielenia poręczenia pożyczki zacięgnijętej przez Wałbrzyski Związek Wodocięgów i Kanalizacji


 
Uchwala Nr XI/63/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawieudzielenia poręczenia pożyczki zacięgnijętej przez Wałbrzyski Związek Wodocięgów i Kanalizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera "i" oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art.86 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
1. Gmina Walim udziela poręczenia do łącznej kwoty 3.458.000,-zł (słownie: trzy miliony
czterysta piÄ?Ä?dziesięt osiem tysięcy złotych) pożyczki zacięgnijętej przez Wałbrzyski Związek Wodocięgów i Kanalizacji na finansowanie inwestycji realizowanej w ramach projektu 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
2. Poręczenie obowiązuje w okresie spłaty pożyczki tj. od 1 września 2007r. do 30 czerwca 202Ir.
§2
Odpowiedzialność finansowa Gminy Walim z tytułu udzielonego poręczenia, o którym mowa w § 1, w poszczególnych latach budżetowych jest następująca:
- w roku 2007 do wysokości 29.400,-zł
- w roku 2008 do wysokości 88.000,-zł
- w roku 2009 do wysokości 88.000,-zł
- w roku 2010 do wysokości 169.900,-zł
- w roku 2011 do wysokości 330.000,-zł
- w roku 2012 do wysokości 322.000,-zł
- w roku 2013 do wysokości 314.000,-zł
- w roku 2014 do wysokości 305.000,-żĹ?
- w roku 2015 do wysokości 298.000,-zł
- w roku 2016 do wysokości 290.000,-żĹ?
- w roku 2017 do wysokości 282.000,-żĹ?
- w roku 2018 do wysokości 274.000,-żĹ?
- w roku 2019 do wysokości 266.000,-zł
- w roku 2020 do wysokości 234.000,-zł -w roku 2021 do wysokości 167.700,-zł
§3
Ĺąródłem finansowania ewentualnego zobowiązania Gminy Walim z tytułu udzielonego poręczenia, będą dochody własne gminy.
§ 4
Upoważnia się Wójta Gminy do podjącia czynności mających na celu wykonanie uchwały rady gminy.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.


Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna Bodurka
Uzasadnienie do uchwały nr XI/63/2007
Wałbrzyski Związek Wodocięgów i Kanalizacji jako jednostka realizuje projekt
Nr 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" współfinansowany z
Funduszu Spójności Unii Europejskiej- Program ISPA.
Zadanie to będzie finansowane pożyczkę inwestycyjną z Narodowego Funduszu Ochrony
środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 125.657.000,-zł, jest to wymagalne
zaangażowanie środków własnych WZWiK, a poręczenia tych środków udzielą gminy
wchodzące w skład związku.
Udział procentowy wszystkich gmin, członków związku w tym Gminy Walim wynika z
ilości odebranych w 2002 roku ścieków z terenu gminy w stosunku do ilości ogółem i wynosi
2,19% czyli wartościowo udział wynosi 2.746.792,71zł
Koszt całego zadania jest określony na 83 min EURO, zadanie zostało rozpocząte 8 grudnia
2003 roku a planowany termin zakośczenia to 31 grudnia 2009 r. Udzielone poręczenie
obejmowałoby okres do 30 czerwca 2021roku. Oprocentowanie pożyczki wynegocjowano
na poziomie 3,2%.
Na zabezpieczenie kapitału i odsetek będzie wystawiony weksel in blanco opatrzony klauzulę
"bez protestu" przez WZWiK, ponadto gminy członkowie WZWiK podpiszą umowy
poręczenia w uzgodnionych proporcjach. Jako dodatkowe zabezpieczenie zostanie złożone
przez WZWiK notarialne oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl art. 777
pkt. 5 kpc .

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-07-03 10:02:42
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-07-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:34
Ilość wyświetleń:1344

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij