Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XI/2007/58/2007/07 z dnia 2007-07-02 - w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji na terenie gminy Walim.

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji na terenie gminy Walim.


 
Uchwała Nr XI/58/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 29 czerwca 2007 r.


w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji na terenie gminy Walim.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr. 142 poz.1591) przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U.1990 Nr. 32 poz. 191) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjnę w składzie:
 1. Gałkowska Marianna - Przewodnicząca
 2. Czapnik Renata - Członek
 3. Łuczak Krzysztof - Członek
 4. Zygadło Cioruń Adriana - Członek
 5. Elżbieta Panter - Członek

§ 2
Do zadań Komisji Inwentaryzacyjnej należy:
 • sporządzenie kart i spisów inwentaryzacyjnych przejmowanych nieruchomości
 • wyłożenie protokółów zdawczo " odbiorczych do publicznego wględu przez okres 30 dni w siedzibie Urządu Gminy
 • sporządzenie protokołu zdawczo " odbiorczego
 • przyjmowanie i niezwłoczne rozpatrywanie zgłoszonych przez zainteresowane osoby zastrzeżeń do ustaleń zawartych w spisach
 • przekazywanie sporządzonych dokumentów komunalizacyjnych Wojewodzie DolnoŚląskiemu
 • inne czynności wynikające z przepisów szczególnych

§ 3

Rada Gminy upoważnia Komisję Inwentaryzacyjnę do powołania zespołów spisowych do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych składników przejmowanego mienia

§ 4

ObsługÄ? kancelaryjno " techniczną Komisji Inwentaryzacyjnej zapewnia Wójt Gminy

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6
Traci moc Uchwała Nr XIII/76/99 Rady Gminy w Walimiu z dnia 22 września 1999 r.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
U Z A S A D N I E N I E

Komisja inwentaryzacyjna jest niezbędna w celu przygotowania dokumentacji do komunalizacji mienia na wniosek gminy. W związku z tym, że powołana Komisja w roku 1999 jest nieaktualna z powodu wybycia członków Komisji z terenu gminy Walim, należało powołać nowy skład osobowy Komisji.
Podjącie uchwały jest zasadne.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-07-02 10:10:21
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-07-02 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:34
Ilość wyświetleń:1705

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij