Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała IX/49/2007/49/2007/07 z dnia 2007-04-27 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego


 

UCHWAŁA Nr IX/ 49 / 2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. śc? i art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591z pó?niejszymi zmianami/ oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i art. 168 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104
z pó?niejszymi zmianami/
Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:

§ 1

Rada Gminy w Walimiu wyraża zgodę na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w wysokości 1.651.000,- słownie / jeden milion sze?ćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/
na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach .
Zaciągnięta pożyczka będzie przeznaczona na zadanie pn. ?Termomodernizacja Zespołu Szkół - budynków Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu?

§ 2

Spłata zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.651.000,-zł nastąpi;
- ze środków otrzymanych jako refundacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
kwota 1.386.000,-zł,
- z dochodów własnych gminy w latach 2008-2009 kwota 265.000,-zł.

§ 3
Formą zabezpieczenia spłaty pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zuzanna Bodurka
Uzasadnienie do uchwały Nr IX/ 49 / 2007


W związku ze złożeniem wniosku w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na dofinansowanie zadania dotyczącego termomodernizacji budynków szkoły i gimnazjum w Walimiu gmina musi zapewnić środki na wykonanie tego zadania, jest to kwota 1.651.000,-zł.
Zadanie powinno być zrealizowane w 2007 roku.
Ponieważ budżet jest uchwalony z deficytem to na to zadanie trzeba uzyskać zwrotne śródło finansowania. Może być sfinansowane z pożyczki z WFO?iGW przy założeniu, że kwota 1386.000,-zł którą otrzymamy z NMF zostanie przekazana na spłatę tej pożyczki, natomiast pozostałe 265.000,-zł gmina spłaci z dochodów własnych w dwóch latach 2008-2009.
Proponowany okres spłaty pożyczki to 2 lata, a śródło spłaty będą stanowić dochody własne gminy i refundacja z NMF.

Sporządził: LM

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-04-27 08:30:19
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-04-27 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:33
Ilość wyświetleń:1379

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij