Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała VIII/2007/42/2007/07 z dnia 2007-04-25 - w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok


 
Uchwała Nr VIII/ 42 /2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 4 kwietnia 2007r
w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :

§ 1
Zwiąkszyć planowane dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 175.544,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 175.544,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 82.205,-zł § 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 82.205,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 93.339,-zł § 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 93.339,-zł

§ 2
Zwiąkszyć planowane wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 175.544,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 175.544,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 82.205,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 3.081,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 437,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 20.596,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 9.484,-zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i księżek 13.770,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 34.337,-zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 500,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 93.339,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4.532,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 640,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 33.210,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 17.977,-zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i księżek 5.600,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 28.580,-zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 2.800,-zł

§ 3
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 12.825.500,-zł
- po stronie wydatków 16.352.248,-zł


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia
§ 6
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.


Przewodnicząca Rady Gminy


Zuzanna Bodurka


Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr VIII/ 42 /2006
W niniejszej uchwale w § 1 zostają zwiąkszone planowane dochody o kwotę 175.544,-zł. W związku z zakwalifikowaniem się Szkoły Podstawowej w Jugowicach i Gimnazjum w Walimiu do udziału w projekcie " Szkoła Myśląca o Każdym" - SMOK zostały przyznane dotacje dla tych placówek w następujących wysokościach ;
- Szkoła Podstawowa w Jugowicach 98.378,-zł,
- Gimnazjum w Walimiu 115.511 ,-zł
Okres realizacji szkolnego programu będzie trwał od 01.04.2007 - 31.03.2008r, dlatego w budżecie na rok 2007 zapisano 80% należnych środków, natomiast pozostałe 20% zostanie ujęte w budżecie 2008 roku. W paragrafie 2 następuje zwiąkszenie planowanych wydatków i tak ;
- w Szkole Podstawowej w Jugowicach kwota 82.205,-zł z podziałem na wszystkie niezbędne paragrafy wynikające z wniosku w sprawie realizacji projektu,
- w Gimnazjum w Walimiu kwota 93.339,-zł w podziale na paragrafy wynikające z wniosku w sprawie realizacji projektu.
W obu jednostkach realizujących projekt będą to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich czyli ZUS i fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i księżek, zakup pozostałych usług oraz podróże służbowe.
Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 12.825.500,-zł a po stronie wydatków 16.352.248,-zł.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-04-25 09:47:29
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-04-25 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:33
Ilość wyświetleń:1262

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij