W sprawie:
określenia stawek podatków od środków transportowych na rok 2022.

Data uchwały:
2021-11-30

Numer uchwały:
XXXII/288/2021

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku