Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała Nr. III/11/2006/11/2006/06 z dnia 2006-12-15 - W sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Walimiu

W sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Walimiu


Uchwała III/11/2006
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 15 grudnia 2006 r
W sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Walimiu
Na podstawie art.25 ust 4 i ust.8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 Nr 61 poz. 710) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:
 
§ 1
  1. Ustala się dietę za udział w sesji lub posiedzeniu komisji dla Radnych Rady Gminy w Walimiu w wysokości 100,-,
  2. Ustala się dietę dla przewodniczących komisji Rady Gminy za udział w posiedzeniu komisji w wysokości 120,-,
  3. Wysokość diet, o których mowa w ust.1 nie może przekroczyć w ciągu miesiąca maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu określonych w odpowiednich przepisach prawa
  4. 100,-,dla przewodniczących komisji Rady Gminy za udział w posiedzeniu komisji w wysokości 120,-,
100,-,dla przewodniczących komisji Rady Gminy za udział w posiedzeniu komisji w wysokości 120,-,
 
§ 2
W razie zbiegu posiedzeń w jednym dniu radny otrzymuje tylko jedna dietę, bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył.
 
§ 3
Podstawę do wypłaty diet w wysokości określonej w § 1 Uchwały stanowią podpisy na listach obecności prowadzonych przez pracownika Urzędu do obsługi rady gminy, potwierdzające udział radnego w posiedzeniu, w których obowiązany był uczestniczyć
§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 5
Traci moc Uchwała III/10/2002 Rady Gminy w Walimiu z dnia 6 grudnia 2002 r.
III/10/2002 Rady Gminy w Walimiu z dnia 6 grudnia 2002 r.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
 
Uzasadnienie
Art.25 ust 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) określa zasady przyznawania diet radnych. Rada Gminy w Walimiu podjęła stosowną uchwałę w sprawie diet, w której zastosowano się do przepisów dotyczących relacji pomiędzy dietą, a wysokością kwoty bazowej określonej w ustawie z dnia 3 marca 2000r dla osób zajmujących stanowiska kierownicze (Dz. U. z 2000r Nr 26 poz.306 ) oraz wielkością gminy tj.§ 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 Nr 61 poz. 710).
nia 3 marca 2000r dla osób zajmujących stanowiska kierownicze (Dz. U. z 2000r Nr 26 poz.306 ) oraz wielkością gminy tj.§ 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 Nr 61 poz. 710).
Maksymalna dieta może wynosić 1.295,10zł
Skutek finansowy podjęcia uchwały to 280,-zł za posiedzenie Sesji, 120,-zł za posiedzenie każdej komisji oraz 120,-zł z tytułu wypłat diet sołtysom

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2006-12-15 12:48:18
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2006-12-15 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:32
Ilość wyświetleń:1334

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij