Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała II/2006/8/2006/06 z dnia 2006-12-14 - w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2006 rok

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2006 rok


 
Uchwała Nr II/8 /2006
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 30 listopada 2006r
w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :
§ 1
Zwiąkszyć planowane dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 9.211,-zł
W dziale 758 - Różne rozliczenia 9.211,-zł
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 9.211 ,-zł
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 9.211,-zł
§ 2
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie gminy na 2006 rok o kwotę 15.100,-zł
W dziale 750 - Administracja publiczna 5.000,-zł
Rozdział 75023 - Urządy Gmin 5.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 8.900,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 5.300,-zł
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.000,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2.100,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 200,-zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 700,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 700,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 2.900,-zł
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 850,-zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.050,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,-zł
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.200,-zl
Rozdział 85401 - świetlice szkolne 1.200,-zł
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.200,-zł
§ 3
Zwiąkszyć planowane wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 24.311,-zł
W dziale 750 - Administracja publiczna 14.211,-zł
Rozdział 75023 - Urządy gmin 14.211,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2.211,-zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie 8.900,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 5.000,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 2.600,-zl
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 400,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 3.900,-zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 900,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,-zł
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.200,-zł
Rozdział 85401 - świetlice szkolne 1.200,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 200,-zł
§ 4 Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 11.454.926,-zł
- po stronie wydatków 12.615.984,-zł
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia
§ 7
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.


Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna BodurkaUzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr II/8/2006
W mniejszej uchwale zostały zwiąkszone planowane dochody o kwotę 9.211,-zł z czego :
- na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822-22g/2006 z dnia 8 listopada 2006 zwiąkszona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 9.211,-zł.
W paragrafie 2 uchwały następują zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 15.100,-poprzez przeniesienie ich do innych paragrafów:
- zmniejszenie planowanych wydatków w szkołach podstawowych o kwotę 5.300,-zł, w oddziałach przedszkolnych o kwotę 700,-zł oraz w gimnazjum o kwotę 2.900,-zł.
W wymienionych rozdziałach zmniejszone zostały planowane wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia, składki na fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, natomiast zwiąkszone wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług, podróże służbowe oraz pochodne od wynagrodzeń czyli ZUS i fundusz pracy co została zapisane w § 3.
- zmniejszenie wydatków na świetlice o kwotę 1.200,-zł w wydatkach nie zaliczonych do wynagrodzeń a zwiąkszenie planowanych wydatków na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.
Dokonanie zmian w oświacie jest podyktowane koniecznościę zapewnienia środków na
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w zespole szkół, które dotyczą zastępstwa za
konserwatora w gimnazjum i za stróża nocnego w szkole podstawowej. Zwiąkszenie usług
pozostałych dotyczy montażu licznika gazowego oraz przeględów technicznych obiektów
oświatowych.
Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 11.454.926,-zł a po stronie
wydatków 12.615.984,-zł natomiast deficyt 1.161.058,-zł.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2006-12-14 09:30:42
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2006-12-14 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:32
Ilość wyświetleń:1118

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij