Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała Nr II/6 /2006/6/2006/06 z dnia 2006-11-30 - W sprawie podatku od środków transportowych na 2007r.

W sprawie podatku od środków transportowych na 2007r.


 
UCHWAŁA   Nr II/6 /2006
RADY GMINY W WALIMIU
z dnia 30 listopada 2006roku
 
 
W sprawie podatku od środków transportowych na 2007r.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity    Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) i art.10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r.  w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
( M. P. z 2006r. nr 75 poz.758)
Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
                                                                                                                  
 
Ustala się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych:             
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                   662,29zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                                            1.103,81zł
c) powyżej 9 ton do 12 ton włącznie                                                          1.324,57zł
2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt  2 ustawy
    o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wysokości
    określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do
    używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
    masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton                  1.545,33zł
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa
    w art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się
    podatek w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej
    uchwały
5. Od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym
    posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
    z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
    prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:                                         1.324,57zł
 
6. Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art.8 pkt. 6
    ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, pobiera się podatek
    w wysokości określonej w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
            a) mniejszej niż 30 miejsc                                                                1.300,00 zł   
            b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                     1.600,00 zł
 
 
 
§ 2
 
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/214/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych  na 2006 r.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku.
 
 
 
 
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                                          Zuzanna Bodurka
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-11-30 11:37:02
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-11-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:32
Ilość wyświetleń:1152

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij