Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLIV/XLIV/241/06 z dnia 2006-04-28 - XLIV/241/2006

XLIV/241/2006


UCHWAŁA Nr XLIV/241/2006

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 poz. 1591) oraz art. 10 ust. 2, 3 i 4 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (D. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485) oraz art. 18 u
stawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trześwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z pó?niejszymi zmianami)

Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii na rok 2006, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Realizatorem programu jest Urząd Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z ustawą o narkomanii oraz ustawą wychowaniu w trześwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy corocznie uchwalać program przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych a w tym także plan wydatków związanych z tym programem.

Program spełnia również wymogi Krajowego Programu Narkomanii.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/241/2006

Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

Program przeciwdziałania narkomanii

na terenie gminy Walim na rok 2006

L.p.

zadanie

Cel

Osoba odpowiedzialna za realizację

1.

Tworzenia mapy problemów narkotycznych na terenie gminy

 • szybkie dotarcie do osób uzależnionych i współuzależnionych
 • motywowanie do podjęcia leczenia

 

 • członkowie GK ds. RPA
 • Koordynator WG ds. RPA
 • Szkoła
 • GOK

4.

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych, oraz szkołach na terenie gminy

 • Pogadanki, prelekcje, zajęcia profilaktyczne
 • Zakup programów profilaktycznych

 • koordynator WG ds. RPA
 • pedagog szkolny
 • dyrektorzy szkół

6.

Współpraca z Rewirem Policji w Walimiu

 • kontrolowania obiektów i miejsc, w których może występować zagrożenie narkomanią
 • stanowisko Policji, dotyczące osób używających narkotyki
 • członkowie GK ds. RPA
 • koordynator WG ds. RPA
 • Rewir Policji

9.

Prowadzenie działań profilaktycznych w świetlicach środowiskowych w czasie wakacji i ferii zimowych

 • w ramach dalszego ciągu terapii
 • koordynator WG ds. RPA
 • pracownicy KO
 • proboszcz parafii
  • 11.

   Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin

   • podstawowa pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych
   • edukacja dla osób związanych z problemem narkotykowym
   • pomoc w kierowaniu osób potrzebujących do placówek leczenia odwykowego, terapii dla współuzależnionych oraz kierowaniu dzieci do placówek środowiskowych
   • koordynator WG ds. RPA
   • członkowie Komisji ds. RPA
   • terapeuci

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   PROJEKT

   Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/241/2006

   Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 kwietnia 2006 r.

    

    

   PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE

   PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

   NA TERENIE GMINY WALIM na rok 2006

    

    

    

   Plan 5.600,-

    

   1. Szkolenia 1.000,-

   2. Prowadzenie pogadanek, prelekcji, zajęć

   związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem
   w zakresie narkomanii w świetlicach środowiskowych

   ( zakup materiałów, czasopism) 200,-

   3. Prowadzenie pogadanek, prelekcji, zajęć

   związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem
   w zakresie narkomanii w okresie ferii zimowych i wakacji 200,-

   ( zakup materiałów, czasopism

   4. Działalność Punktu Konsultacyjnego w Walimiu w ramach

   przeciwdziałania narkomanii i pomocy dla rodzin
   z problemem narkomanii 2.100,-

   - materiały edukacyjne 100,-

   - umowa zlecenie 2.000,-

   5. Zakup programów profilaktycznych 2.100,-

   - program profilaktycznych dla szkół 1.000,-

   - programy profilaktyczne środowiskowe 500,-

   - teatrzyki profilaktyczne 600,-

    

    

    

    

    

    

   Metadane

   Data utworzenia:(brak danych)
   Wprowadził do systemu:Renata
   Data wprowadzenia:2006-04-28 13:03:51
   Opublikował:Renata
   Data publikacji:2006-04-28 00:00:00
   Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:32
   Ilość wyświetleń:1188

   W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

   Zamknij