KZ.271.1.6.2021                                                                                        Walim, 29.03.2021 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

            W toku prowadzonego postępowania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Dziećmorowicach" Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 ust. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) unieważnia postępowanie w przedmiocie zamówienia.

Uzasadnienie prawne: art. 255 ust. 3)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

KZ.271.1.6.2021                                                                                       Walim, 26.03.2021 r.

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 26.03.2021 r.

 

  

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania: 290.000,00 zł brutto

2. Wpłynęła: 1 oferta

 

 

Oferta nr 1

SERAFIŃSKI Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński

Ul. Główna 75/5, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie

Cena oferty brutto: 331,669,50 zł

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Termin płatności: 30 dni

 

 

  

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

Informacja z dn. 26.03.2021 r. godz. 8:00

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 290.000,00 zł brutto