W sprawie:
stalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
XXIII/206/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia