W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
XXIII/204/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.