W sprawie:
wprowadzenia zmian budżetu na 2020 rok

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
XXIII/203/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia