W sprawie:
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walim na lata 2021 - 2027

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
XXIII/202/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia