W sprawie:
zmiany uchwały nr XXV/150/2017 Rady Gminy Walim z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
XXIII/200/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.