W sprawie:
uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony jej Ofiar w Gminie Walim na lata 2021-2025

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
XXIII/199/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia