W sprawie:
przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Walim na lata 2021-2022.

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
XXIII/198/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.