W sprawie:
uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Walim na lata 2021-2023.

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
XXIII/197/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.