W sprawie:
wprowadzenia zmian budżetu na 2020 rok.

Data uchwały:
2020-11-24

Numer uchwały:
XXII/194/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.