W sprawie:
zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, gm. Walim.

Data uchwały:
2020-11-24

Numer uchwały:
XXII/192/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.