W sprawie:
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Data uchwały:
2020-10-27

Numer uchwały:
XXI/183/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
Z DNIEM PODJĘCIA