W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Walim z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Walim i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu.

Data uchwały:
2020-10-27

Numer uchwały:
XXI/180/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.