W sprawie:
wprowadzenia zmian budżetu na 2020 rok

Data uchwały:
2020-09-29

Numer uchwały:
XX/175/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.