W sprawie:
zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Walim, Gminy Głuszyca i Gminy Jedlina Zdrój przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Walim

Data uchwały:
2020-09-29

Numer uchwały:
XX/174/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego