W sprawie:
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Gminy Walim z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz planu wydatków na realizac

Data uchwały:
2020-09-29

Numer uchwały:
XX/172/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.