W sprawie:
przyjęcia "Programu profilaktyki chorób zakaźnych
w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Walim na lata 2020 - 2021".


Data uchwały:
2020-09-29

Numer uchwały:
XX/171/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.