W sprawie:
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Walim na rok szkolny 2020/2021.

Data uchwały:
2020-09-29

Numer uchwały:
XX/170/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województw Dolnośląskiego.